SEKRETESSPOLICY

Vi värdesätter din integritet och åtar oss att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Denna sekretesspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information när du besöker vår webbplats. Genom att använda vår webbplats samtycker du till villkoren i denna sekretesspolicy.

Information som vi samlar in

Vi kan samla in vissa personuppgifter när du använder vår webbplats, t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer och annan information som du frivilligt lämnar till oss via formulär eller förfrågningar.

Användning av information

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att besvara dina förfrågningar, tillhandahålla kundsupport och kommunicera med dig om våra tjänster. Vi kan också använda dina uppgifter för interna ändamål, t.ex. för att analysera webbplatsens prestanda och förbättra våra tjänster.

Rättslig grund för behandling

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke eller om det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal mellan oss. Vi kan också behandla dina uppgifter baserat på våra legitima intressen, förutsatt att sådana intressen inte åsidosätter dina integritetsrättigheter.

Utbyte av information

Vi säljer eller hyr inte ut dina personuppgifter till tredje part. Vi kan dock dela din information med betrodda tjänsteleverantörer som hjälper oss att driva vår webbplats och leverera våra tjänster. Dessa leverantörer är enligt avtal skyldiga att upprätthålla sekretessen och säkerheten för din information.

Säkerhetsåtgärder

Vi vidtar rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, förlust eller missbruk. Observera dock att ingen dataöverföring via internet eller lagringssystem kan garanteras vara 100 % säker.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till, korrigera eller radera dina personuppgifter, med förbehåll för eventuella rättsliga skyldigheter eller legitima intressen. Du kan också ha rätt att begränsa eller invända mot viss behandling. Om du vill utöva dessa rättigheter eller avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation, vänligen kontakta oss med hjälp av informationen nedan.

Lagring av uppgifter

‍Vibehåller dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in och för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

Uppdateringar av denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats, och den reviderade policyn träder i kraft omedelbart efter publiceringen.

Kontakta oss

Om du har några frågor, funderingar eller önskemål angående denna sekretesspolicy eller våra sekretessrutiner, vänligen kontakta oss på post@kravia.ai.