Håller du inte med om ett påstående eller anser du att informationen är felaktig?

Om du har en tvist eller upptäcker felaktig information ber vi dig att kontakta oss via våra webbportaler.

Är du misstänksam mot potentiella bedrägerier?

Om du misstänker att någon av våra kunder är inblandad i bedräglig verksamhet, vänligen kontakta oss på compliance@kravia.ai. Vi tar gällande regler på allvar och tar avstånd från alla typer av bedrägerier.

Har du upplevt olämpligt beteende eller onormal aktivitet?

Om du har upplevt något olämpligt beteende eller onormal aktivitet, kontakta oss via e-post på feedback@kravia.ai, så undersöker vi om det har förekommit något problem eller avvikelse från vår standardprocess. Din tillfredsställelse är viktig för oss, och vi är fast beslutna att ta itu med alla problem du kan ha.

Hur vi hanterar feedback

Vi hanterar alla förfrågningar och svarar vanligtvis inom en vecka.